• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація про заклад

Інформація про заклад

Основні напрямки діяльності закладу:

Основнi напрямки дiяльностi закладу:
- Модернiзацiя шкiльної освiти, на основi взаємодiї сучасних педагогiчних технологiй та потреб учнiв, мiста, держави;
- Створення комплексу умов для рiвного доступу до якiсної освiти, виконання Постанови Кабiнету мiнiстрiв № 1717 "Про перехiд на 12 - рiчну форму навчання", поступовий перехiд на повну профiлiзацiю 10 - 11 класiв, органiзацiю допрофiльної освiти, створення можливостей дiтям для свiдомого, мотивованого вибору професiйного майбутнього, власне, через профiльне навчання;
- Формування моделi компетентного випускника з орiєнтацiєю на постiйну освiту, розумiнням своїх здiбностей, умiнням працювати в сучасному iнформацiйному просторi, умiнням швидко дiяти в нестандартних ситуацiях, з володiнням навичками етикету та вiдповiдальним ставлення до свого здоров'я;
- Запровадження бiльш ефективних методiв управлiння навчально - виховним процесом;
- Формування соцiально активної особистостi, яка здатна до виявлення, максимального розкриття та реалiзацiї власної iндивiдуальностi, закладених природою здiбностей, нахилiв i талантiв, особистiсть, яка готова до свiдомого вибору мiсця у життi, до самотворчостi, до самовдосконалення;
- Впровадження в навчально-виховний процес проектiв, що покликанi пiдняти якiсний показник освiти;
- Створення умов для педагогiчних працiвникiв щодо пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня, впровадження в навчання iнновацiйних технологiй, використання передового педагогiчного досвiду зарубiжжя;
- Забезпечення функцiонування програми "Здоров'я для всiх", залучаючи до пропаганди здорового способу життя учасникiв навчально-виховного процесу.

Пріоритетним напрямком виховання є екологічна освіта школярів

Основні завдання закладу:

1.Впровадження сучасних освітніх систем, технологій, методів організації навчання і виховання.

2. Трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності вчителів та експериментальної роботи, яку проводять педагогічні працівники школи.

3.Створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогів.

4.Формування моделі компетентного випускника з орієнтацією на постійну освіту, розумінням своїх здібностей, умінням працювати в сучасному інформаційному просторі, умінням швидко діяти в нестандартних ситуаціях.

5. Сприяти зростанню професіоналізму молодого вчителя в системі компетентнісно орієнтованого навчання.

6.Здійснення екологічного виховання в процесі роботи шкільного лісництва

Кiлькiсть переглядiв: 1118

Коментарi